Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Domov pro seniory Havlíčkův Brod

Domov pro seniory Havlíčkův Brod

Název:Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Sídlo:U Panských 1452, 580 03 Havlíčkův Brod
Organizační forma:příspěvková organizace kraje Vysočina
IČ:60 12 80 71
Bankovní spojení:2765710257/0100
Statutární zástupce:Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka
Telefon / Fax:569 408 700 - 709
E-mail:reditel.ddhb@hbnet.cz
Web:www.ddhb.hbnet.cz

Poslání organizace

Domov pro seniory Havlíčkův Brod usiluje o důstojný a spokojený život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu s okolím a snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího prostředí.

Zařízení poskytuje klientům tyto služby:

  • ubytování
  • stravování
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Charakteristika organizace

Organizace poskytuje pobytové služby v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem a ambulantní odlehčovací služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klientům zařízení je poskytováno ubytování, strava, pomoc při zvládání péče o svou osobu včetně osobní hygieny, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a také pomoc při uplatňování práv a zajišťování osobních záležitostí. Zařízení při poskytování služby dbá na individuální přístup ke klientům, usiluje o důstojný, spokojený život klientů, podporu soběstačnosti klientů a vytvoření co nejpřirozenějších podmínek. Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování sociální služby klientům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, a to s ohledem na jejich individuální potřeby, provoz v tomto oddělení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto klientů.

Název / typ službyAdresa
Odlehčovací služby - ambulantní / § 44 - Odlehčovací službyU Panských 1452, 580 03 Havlíčkův BrodDETAIL
Domov pro seniory / § 49 - Domov pro senioryU Panských 1452, 58001 Havlíčkův BrodDETAIL
Domov pro seniory se zvláštním režimem / § 50 - Domov se zvláštním režimemBřevnice 54, 58001 Havlíčkův BrodDETAIL