Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » FOKUS Vysočina, z.ú.

FOKUS Vysočina, z.ú.

Název:FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma:zapsaný ústav
IČ:15060306
Bankovní spojení:18631521/0100
Statutární zástupce:Mgr. Anna Šimonová, ředitel
Telefon / Fax:569 421 845
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:www.fokusvysocina.cz

Poslání organizace

Podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Charakteristika organizace

FOKUS Vysočina, z.ú. je dobrovolné sdružení občanů, kteří mají zájem na integraci osob s duševním onemocněním nebo i jiným handicapem do společnosti. Členy Sdružení jsou jak samotní duševně nemocní a jejich příbuzní, tak i profesionální pracovníci poskytující sociální služby této skupině lidí.

FOKUS Vysočina vyplňuje absenci jakékoliv následné pomoci duševně nemocným lidem po ukončení jejich hospitalizace a zabývá se poskytováním sociální pomoci formou mimonemocniční rehabilitace duševně nemocných.

FOKUS začal poskytovat služby na Vysočině již začátkem devadesátých let jako součást celostátního Sdružení Fokus. Prvním střediskem byla Želiv, kde fungovalo chráněné bydlení a chráněné dílny. K rozdělení "federálního" Fokusu a vzniku FOKUSU Vysočina jako samostatného právního subjektu došlo v roce 1992. V roce 1995 se služby přesunuly do Havlíčkova Brodu a Pelhřimova, kde se zpočátku rozvíjely hlavně programy pracovní rehabilitace - chráněné dílny. Tato dvě střediska se postupně rozšiřovala, důraz se  posunoval na práci s uživateli v jejich přirozeném prostředí. Nabídka služeb v těchto dvou střediscích je dodnes nejširší - zahrnuje kromě terénní práce a chráněných dílen i chráněné bydlení, systematickou podporu v zaměstnávání včetně sociálně terapeutických dílen a dobrovolnická centra. V roce 2001 a 2002 zakládá FOKUS Vysočina spolu s dalším neziskovými organizacemi v kraji Vysočina dobrovolnická centra, která zajišťují rozvoj dobrovolnických programů v regionech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Chotěboř. Středisko Chotěboř fakticky vzniklo v roce 2004 převzetím do té doby městského Stacionáře pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Krátce nato zde vznikly také terénní služby určené duševně nemocným. V září 2005 zahájilo činnost nové středisko poskytující služby osobám s duševním onemocněním v Hlinsku. Součástí tohoto střediska byl od začátku i dobrovolnický program.

Od roku 2007 dosudposkytuje FOKUS Vysočina podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto sociální služby: sociální rehabilitace (H. Brod, Pelhřimov, Chotěboř, Hlinsko), chráněné bydlení (H. Brod, Pelhřimov), sociálně terapeutické dílny (H. Brod, Pelhřimov), denní stacionář (Chotěboř), osobní asistence (Chotěboř). Vedle služeb zaměřených na zlepšení sociálních dovedností, nabízí FOKUS i služby zacílené na integraci do pracovního procesu. Provozuje sedm chráněných dílen, ve kterých zaměstnává převážně osoby s duševním onemocněním, případně i s jiným zdravotním postižením. Práce v dílnách má přímou návaznost v programech podpory v zaměstnávání, které již probíhají na otevřeném trhu práce.Dobrovolnické programy jsou rozvíjeny ve všech regionech, kde má FOKUS Vysočina svá střediska - v regionech Havlíčkův Brod a Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko. Ministerstvo vnitra udělilo akreditaci Dobrovolnickému programu pro duševně nemocné a programu Dobrovolníci v nemocnicích a domovech důchodců.

 

FOKUS Vysočina je dobrovolné sdružení občanů, kteří mají zájem na integraci osob s duševním onemocněním nebo i jiným handicapem do společnosti.

FOKUS Vysočina je jedním z deseti Fokusů v ČR, které postupně vznikaly od roku 1990, aby vyplnily absenci jakékoliv následné pomoci duševně nemocným lidem po ukončení jejich hospitalizace. FOKUS Vysočina se od roku 1992 jako samostatný právní subjekt zabývá poskytováním sociálních služeb osobám s duševním onemocněním onemocněním, případně jiným handicapem.

Od roku 2007 je FOKUS Vysočina registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kromě toho FOKUS Vysočina provozuje celkem 7 chráněných dílen, ve kterých zaměstnává osoby se zdravotním postižením (převážně s duševním onemocněním).

Důležitým programem jsou dobrovolnická centra, která spolupracují s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu.

V roce 2012 oslavuje FOKUS již 20 let působení na Českomoravské vrchovině. 

Název / typ službyAdresa
Chráněné bydlení / § 51 - Chráněné bydleníŠtáflova 2003, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Sociálně terapeutická dílna / § 67 - Sociálně terapeutická dílnaŠtáflova 2003, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Sociální rehabilitace / § 70 - Sociální rehabilitaceŠtáflova 2003, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL