Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » FOKUS Vysočina, z.ú. » Chráněné bydlení

FOKUS Vysočina, z.ú.

Chráněné bydlení

Poskytovatel
Název:FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 421 845
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:www.fokusvysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 51 - Chráněné bydlení
Adresa:5. května 311, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Bc. Dagmar Tomanová
Telefon:
Email:dagmar.tomanova@fokusvysocina.cz
 
Kontaktní osoba:Mgr. Bc. Dagmar Tomanová
Telefon:
Email:dagmar.tomanova@fokusvysocina.cz
 
E-mail:dagmar.tomanova@fokusvysocina.cz
Forma poskytování:pobytová
Primární cílová skupina:osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie:18-64 let
Kapacita služby:14 míst
Provozní doba:po - pá, od 7:00 – 18:00 hodin, so a svátky od 8:00 - 18:00 hodin
Bezbariérovost služby:služba není poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:ano, dle platného aktuálního ceníku - vyhláška č. 505/2006 Sb. MPSV ČR. Je-li uživatel příjemcem příspěvku na péči, uhradí 130,- Kč za každou hodinu péče, pokud se jedná o činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pokud se jedná o činnost pomoc s přípravou stravy, uhradí uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči 80 Kč za hodinu, maximálně však do výše ceny stanovené platnou vyhláškou.

Cena ubytování (nájemné včetně energií) v bytech na ul. U Kasáren 3504:
• byt 1+kk obývaný samostatně 4 300,- Kč
• byt 1+kk obývaný se spolubydlícím 3 900,- Kč

Cena ubytování (nájemné včetně energií) v bytech na ul. 5. května 311:
• byt 1+1 obývaný samostatně 5 200,-Kč/měsíc
• byt 1+1 obývaný se spolubydlícím 3 500,- Kč/měsíc
Působnost v lokalitě:prioritní spádová oblast - Kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby:zájemce patří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, potřeba)
- písemné doporučení ošetřujícího praktického lékaře a odborného lékaře-psychiatra
- uzavření písemné smlouvy o poskytnutí služby
- volná kapacita služby
Podmínky pro neposkytnutí služby:- nepatří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, potřeba),
- osobám, které mají výrazně ztíženou mobilitu nebo smyslový handicap mohou být služby poskytnuty pouze při souběžném zajištění další služby např. osobní asistence -zařízení nemá bezbariérový přístup
- somatické onemocnění, pro které lékař službu nedoporučí
- infekční choroba
- akutní forma závislosti
- formální náležitosti spojené s poskytováním služeb
- odmítnutí podpisu smlouvy o poskytnutí služby
- nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel chráněného bydlení

Umožnit lidem s duševním onemocněním - zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory - získat dovednosti a schopnosti pro samostatné bydlení.

Cíle:

Orientované na uživatele

 • zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti
 • motivovat k aktivnímu trávení volného času
 • podpořit uživatele při využívání běžně dostupných míst a služeb
 • zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí uživatele

Orientované na službu:

 • poskytovat psychosociální službu vycházející z potřeb uživatelů
 • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
 • vzdělávat své pracovníky

Orientované na společnost:

 • snížení potřebnosti ústavní péče
 • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
 • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
 • spolupráce s úřady, samosprávou
 • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Chráněné bydlení je pobytová placená služba, v rámci níž je uživatelům nabídnuta pomoc při jejich zapojování se do běžného života. Během celého pobytu pomáhají uživateli pracovníci bydlení. Míra podpory je individuální a odvíjí se od oboustranné dohody. Služba zahrnuje činnosti, jež podporují uživatele v zotavení, v získávání a upevňování  sociálních dovedností, pomáhají s nácvikem dovedností vedoucích k osamostatnění, při uplatňování práv a zájmů a  zprostředkovávají kontakt s přirozeným prostředím.