Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » FOKUS Vysočina, z.ú. » Chráněné bydlení

FOKUS Vysočina, z.ú.

Chráněné bydlení

Poskytovatel
Název:FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 421 845
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:www.fokusvysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 51 - Chráněné bydlení
Adresa:Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Ing. Mgr. Eva Teclová
Telefon:+420 775 151 497
Email:stredisko.hb@fokusvysocina.cz
 
Kontaktní osoba:Mgr. Dagmar Tomanová
Telefon:+420 606 098 458
Email:komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz
 
Forma poskytování:pobytová
Primární cílová skupina:dospělé osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie:starší 18-ti let
Kapacita služby:2 uživatelé
Provozní doba:po - pá, od 7:00 – 15:30 hodin
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v bariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:ano, dle platného aktuálního ceníku - vyhláška č. 505/2006 Sb. MPSV ČR - byt č. 1 (21,7 m2) 2 434 Kč/měsíc, byt č. 2 (18,9 m2) 2 343 Kč/měsíc.
Je-li uživatel příjemcem příspěvku na péči, uhradí 100,- Kč za každou hodinu péče pokud se jedná o: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.
Bezplatně je poskytována - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Působnost v lokalitě:okres Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby:zájemce patří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, region, potřeba)
- písemné doporučení ošetřujícího odborného lékaře-psychiatra,
- uzavření smlouvy o poskytnutí služby
- volná kapacita služby
Podmínky pro neposkytnutí služby:- nepatří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, region, potřeba),
- osobám, které mají kromě duševního onemocnění výrazně sníženou schopnost
- postarat se o sebe – jejich stav vyžaduje celodenní přítomnost personálu - mohou být služby poskytnuty pouze při souběžném zajištění další služby např. osobní asistence - zařízení nemá bezbariérový přístup ani zde není trvalá přítomnost personálu
- formální náležitosti spojené s poskytováním služeb
- - odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby
- - odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
- - nedodržování/nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel chráněného bydlení

Poslání služby

Umožnit lidem s duševním onemocněním - zvláště těm, kteří nikdy samostatně nebydleli nebo potřebují v tomto směru určitou míru podpory - získat vlastní zkušenost se samostatným bydlením.

Cíle:

Orientované na uživatele

 • zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti
 • motivovat k aktivnímu trávení volného času
 • podpořit uživatele při využívání běžně dostupných míst a služeb
 • zvýšit samostatnost v rozhodování a sebevědomí uživatele

Orientované na službu:

 • poskytovat psychosociální službu vycházející z potřeb uživatelů
 • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
 • vzdělávat své pracovníky

Orientované na společnost:

 • snížení potřebnosti ústavní péče
 • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
 • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy,
 • bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
 • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
 • spolupráce s úřady, samosprávou
 • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

Stručná charakteristika služby:

Chráněné bydlení je pobytová placená služba zaměřená na získávání praktických životních dovedností.  Jejím smyslem není zajištění trvalého bydlení, proto je čerpání služby omezeno na dobu tří let. Pro každého nájemníka je zajištěn  byt 1+0 včetně vybavení. Během celého pobytu pomáhá uživateli asistentka bydlení. Míra podpory je individuální a odvíjí se od oboustranné dohody. Její součástí je rehabilitační plán orientovaný na potřeby uživatele a zaměřený na nácvik běžných dovedností (obstarávání domácnosti, vytváření struktury dne, odpovědnost a samostatnost v rozhodování). Službu zajišťuje asistentka chráněného bydlení s podporou komunitního týmu.