Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » FOKUS Vysočina, z.ú. » Centrum duševního zdraví

FOKUS Vysočina, z.ú.

Centrum duševního zdraví

Poskytovatel
Název:FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 421 845
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:www.fokusvysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 70 - Sociální rehabilitace
Adresa:Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Jana Léblová
Telefon:
Email:
 
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Léblová
Telefon:
Email:
 
Forma poskytování:ambulantní a terénní
Primární cílová skupina:osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie:16 - 80 let
Kapacita služby:6 celkem, z toho 1 ambulantní forma poskytování služby
Provozní doba:po - pá, od 7:30 - 15:30 hodin
Bezbariérovost služby:ambulantní forma služby není bezbariérová
Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma
Působnost v lokalitě:okres Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby:zájemce patří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, potřeba)
doporučení ošetřujícího odborného lékaře-psychiatra,
uzavření smlouvy o poskytnutí služby
tým má volnou kapacitu
Podmínky pro neposkytnutí služby:- nepatří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, potřeba)
- formality spojené s poskytováním služeb - odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby (i ústní)
- nedodržování/nesouhlas s dodržováním vnitřních pravidel centra duševního zdraví

Posláním Centra duševního zdraví je podporovat klienty v zotavení a ve zlepšování kvality jejich života v domácím prostředí a pomáhat veřejnosti porozumět lidem s duševním onemocněním.

Centrum duševního zdraví poskytuje kombinované zdravotně-sociální služby. Služba sociální rehabilitace je úzce provázána se zdravotními službami z oboru psychiatrie tak, aby společně poskytovali klientovi komplexní podporu.  Centrum duševního zdraví pomáhá lidem s duševním onemocněním zvyšovat kvalitu života a léčit se v přirozeném prostředí.

Služba CDZ je tvořena multidisciplinárním týmem složeným se sociálních pracovníků, IPS konzultanta (podpora v oblasti zaměstnávání a vzdělávání), peer konzultanta (člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním), psychiatrických a všeobecných sester, psychologa a psychiatra. Tým v tomto složení dokáže nabídnout klientovi ucelenou podporu a je důležitým prvkem péče stojícím mezi lůžkovou a ambulantní péčí.

Cílem je zajistit kontinuitu péče, snížení a předcházení hospitalizacím a podporovat sociální začleňování lidí s duševním onemocněním a jejich zotavení. To znamená podpořit člověka na své cestě zotavení, tak aby mohl žít kvalitní život podle svých představ. Podpora je poskytována ve všech oblastech lidského života (bydlení, práce, finance, zdraví, sociální vztahy, bezpečí, volný čas, učení se). Důležité je pro nás přání uživatele a chuť na sobě pracovat. Na druhou stranu jsme zde také od toho, abychom člověka podpořili v těžkých chvílích, pomohli mu odrazit se ode dna a znovu najít naději, že může být lépe. Míru a četnost podpory poskytujeme individuálně, dle potřebnosti daného člověka. Cílem je klienty zplnomocňovat, tedy poskytovat podporu tak, aby se daný jedinec co nejvíce osamostatnil a mohl žít plnohodnotný život bez naší podpory, navázán na zdroje ve své komunitě.

Cíle:

1. Orientované na uživatele
Podporovat osoby s duševním onemocněním

 • při rozvíjení a posilování samostatnosti
 • při naplňování vlastních potřeb
 • ve využívání veřejných míst a služeb
 • v iniciativě při využívání volného času
 • ve využívání specializovaných zdravotních služeb
 • při uplatňování jejich práv a nároků
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • při kontaktu s komunitou
 • při řešení obtížných nebo krizových situací

2. Orientované na službu

 • poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
 • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
 • vzdělávat své pracovníky

3. Orientované na společnost

 • kontaktování osob s duševním onemocněním
 • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
 • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
 • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
 • spolupráce s úřady, samosprávou
 • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb