Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » FOKUS Vysočina, z.ú. » Komunitní tým Havlíčkův Brod

FOKUS Vysočina, z.ú.

Komunitní tým Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 421 845
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:www.fokusvysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 70 - Sociální rehabilitace
Adresa:Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Pavlína Bláhová
Telefon:+420 725 581 891
Email:pavlina.blahova@fokusvysocina.cz
 
Kontaktní osoba:Mgr. Pavlína Bláhová
Telefon:+420 725 581 891
Email:pavlina.blahova@fokusvysocina.cz
 
Forma poskytování:ambulantní a terénní
Primární cílová skupina:osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie:16 – 80 let
Kapacita služby:7 celkem, z toho 1 ambulantní forma poskytování služby a 6 terénní forma poskytování služby
Provozní doba:po - pá, od 7:30 – 15:30 hodin
Bezbariérovost služby:ambulantní forma služby není bezbariérová
Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma
Působnost v lokalitě:okres Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby:zájemce patří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, potřeba)
doporučení ošetřujícího odborného lékaře-psychiatra,
uzavření smlouvy o poskytnutí služby
tým má volnou kapacitu
Podmínky pro neposkytnutí služby:- nepatří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, potřeba)
- formality spojené s poskytováním služeb - odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby (i ústní)
- nedodržování/nesouhlas s dodržováním vnitřních pravidel komunitního týmu

Posláním Komunitního týmu - sociální rehabilitace je udržení, obnovení nebo získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.

 

Cílem našich služeb je podpořit člověka na své cestě zotavení, tak aby mohl žít kvalitní život, i přes limity, které mu duševní onemocnění přináší. Podpora je poskytována ve všech oblastech lidského života (bydlení, práce, finance, zdraví, sociální vztahy, bezpečí, volný čas, učení se). Tématu práce a vzdělávání se věnuje Tým podpory v zaměstnávání, jehož pracovníci jsou součástí centra duševního zdraví a komunitního týmu. Důležité je pro nás přání uživatele a chuť na sobě pracovat. Na druhou stranu jsme zde také od toho, abychom člověka podpořili v těžkých chvílích, pomohli mu odrazit se ode dna a znovu najít naději, že může být lépe. Míru a četnost podpory poskytujeme individuálně, dle potřebnosti daného člověka. Cílem je klienty zplnomocňovat, tedy poskytovat podporu tak, aby se daný jedinec co nejvíce osamostatnil a mohl žít plnohodnotný život bez naší podpory, navázán na zdroje ve své komunitě.

Cíle:

1. Orientované na uživatele
Podporovat osoby s duševním onemocněním

 • při rozvíjení a posilování samostatnosti
 • při naplňování vlastních potřeb a cílů
 • ve využívání veřejných míst a služeb
 • v iniciativě při využívání volného času
 • v oblasti porozumění nemoci, medikaci a možným léčebným postupům
 • ve zdravém životním stylu
 • ve využívání specializovaných zdravotních služeb
 • při uplatňování svých práv a nároků
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • při kontaktu s komunitou
 • při řešení obtížných nebo krizových situací
 • při získávání, udržení nebo rozvoji pracovních dovedností klienta

 2. Orientované na službu

 • poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
 • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
 • vzdělávat své pracovníky

3. Orientované na společnost

 • kontaktování osob s duševním onemocněním
 • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
 • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
 • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
 • spolupráce s úřady, samosprávou
 • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb