Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » FOKUS Vysočina, z.ú. » Sociální rehabilitace

FOKUS Vysočina, z.ú.

Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Název:FOKUS Vysočina, z.ú.
Sídlo:5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 421 845
E-mail:fokus.vysocina@fokusvysocina.cz
Web:www.fokusvysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 70 - Sociální rehabilitace
Adresa:Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Ing. Mgr. Eva Teclová
Telefon:+420 775 151 497
Email:stredisko.hb@fokusvysocina.cz
 
Kontaktní osoba:Mgr. Dagmar Tomanová
Telefon:+420 606 098 458
Email:komunitni.tym.hb@fokusvysocina.cz
 
Forma poskytování:ambulantní a terénní
Primární cílová skupina:dospělé osoby s duševním onemocněním
Věková kategorie:18 – 80 let
Kapacita služby:30 uživatelů (ambulantní forma), 17 ( terénní forma)
Provozní doba:po - pá, od 730 – 1530 hodin
Bezbariérovost služby:ambulantní forma služby není bezbariérová
Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma
Působnost v lokalitě:okres Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby:zájemce patří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, region, potřeba)
doporučení ošetřujícího odborného lékaře-psychiatra,
uzavření smlouvy o poskytnutí služby
tým má volnou kapacitu
Podmínky pro neposkytnutí služby:- nepatří do cílové skupiny (duševní onemocnění, věk, region, potřeba)
- formality spojené s poskytováním služeb - o odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby (i ústní)
- odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud uživatel odmítne dát písemný souhlas ke zpracování osobních a citlivých osobních údajů, může s ním probíhat spolupráce jako s anonymním uživatelem, míra podpory je však v tomto případě výrazně omezená)
- nedodržování/nesouhlas s dodržováním Vnitřních pravidel komunitního týmu

Poslání služby

Je udržení, obnovení a získání schopností a dovedností, které jsou důležité pro zapojení uživatelů do běžného života.

Stručná charakteristika služby:

Služba zahrnuje především podporu při nácviku sociálních dovedností. Nácvik je přiměřeně plánován a je realizován jak v běžném prostředí uživatelů, tak i v prostorách organizace. V rámci služby si uživatel s pomocí sociálního pracovníka stanovuje vlastní cíl, ke kterému bude spolupráce směřovat. Jedná se například o pomoc a nácvik hospodaření s financemi, základní orientaci při jednání s úřady a jinými institucemi, emoční podporu uživatele atd.

Cíle:

1. Orientované na uživatele
Podporovat osoby s duševním onemocněním

 • při rozvíjení a posilování samostatnosti
 • při naplňování vlastních potřeb
 • ve využívání veřejných míst a služeb
 • v iniciativě při využívání volného času
 • ve využívání specializovaných zdravotních služeb
 • při uplatňování jejich práv a nároků
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • při kontaktu s komunitou
 • při řešení obtížných nebo krizových situací

2. Orientované na službu

 • poskytovat psychosociální služby vycházející z potřeb uživatelů
 • rozvíjet a naplňovat standardy ve službě
 • vzdělávat své pracovníky

3. Orientované na společnost

 • kontaktování osob s duševním onemocněním
 • zajištění sociální pomoci osobám s duševním onemocněním
 • prevence sociálně-patologických a jiných nežádoucích jevů (sebevraždy, bezdomovectví, agresivita, zadluženost apod.)
 • ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
 • spolupráce s úřady, samosprávou
 • spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb