Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí

ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod

Chráněné bydlení

Poskytovatel
Název:ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod
Sídlo:Nádražní 909, 58001 Havlíčkův Brod
Telefon:569 421 520
E-mail:usvit.hb@tiscali.cz
Web:www.usvithb.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 51 - Chráněné bydlení
Adresa:Nádražní 909, 58001 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Kontaktní osoba:Mgr. Dana Koudelková
Telefon:569 421 520
Email:usvit.hb@tiscali.cz
 
Forma poskytování:pobytová
Primární cílová skupina:lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami
Věková kategorie:18 - 55
Kapacita služby:2 uživatelé
Provozní doba:celoročně
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v částečně bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:dle stupně závislosti
Působnost v lokalitě:Kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby:mentální postižení
Podmínky pro neposkytnutí služby:závislost na alkoholu a jiných návykových látkách

Poslání služby:

Posláním chráněného bydlení poskytovaného zařízením ÚSVIT je podpora individuálních potřeb uživatelů, která povede k umožnění života, který je ve společnosti považován  za běžný.  Působí na ně aktivně tak, aby mohli žít podobný život jako lidé bez postižení, nezůstávali v sociální izolaci a využívali stejných možností při řešení základních životních otázek. Podporuje a motivuje uživatele k takovým činnostem, které směřují k jejich plnohodnotnému životu, posilování jejich schopností a dovedností za důsledného zachování jejich lidských práv a důstojnosti.

Stručná charakteristika služby:

Pobytová služba, která má opět umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít obvyklým způsobem ve vlastním bytě za přítomnosti životního průvodce - osobního asistenta. Tato služba posiluje jejich sebevědomí a uvědomění si jejich vlastních možností a schopností. Posiluje pocit odpovědnosti vůči sobě samému. Tato služba má výrazný sociálně terapeutický efekt v osobnostním rozvoji.