Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Název:Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Sídlo:Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Organizační forma:obecně prospěšná společnost
IČ:259 18 974
Bankovní spojení:2904903359/0800
Statutární zástupce:PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Telefon / Fax:469 623 083
E-mail:pestalozzi@pestalozzi.cz
Web:www.pestalozzi.cz

Poslání organizace

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.

Charakteristika organizace

Předmětem činnosti Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s. je provozování Domu na půl cesty v Hrochově Týnci a v Havlíčkově Brodě, Krizových center v Chrudimi a ve Svitavách, Ambulantní péče v Chrudimi, Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi a Sociální rehabilitace.

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. za dobu své existence pomohlo prostřednictvím svých projektů vyřešit problémy a strádání mnoha dětem a mladým lidem.

Název / typ službyAdresa
Dům na půli cesty / § 58 - Dům na půli cestyBeckovského 1882, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL