Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. » Dům na půli cesty 

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Dům na půli cesty

Poskytovatel
Název:Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Sídlo:Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Telefon:469 623 083
E-mail:pestalozzi@pestalozzi.cz
Web:www.pestalozzi.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 58 - Dům na půli cesty
Adresa:Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Ing. Zdeněk Dostál
Telefon:775 592 930
Email:dpchb@pestalozzi.cz
 
Kontaktní osoba:Bc. Markéta Vencálková DiS.
Telefon:569 426 717
Email:
 
Telefon:569 426 717
E-mail:dpchb@pestalozzi.cz, dpchb@seznam.cz
Forma poskytování:pobytová
Primární cílová skupina:Mladí lidé zpravidla ve věku 18-26 let
- odcházející ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče
- vyrůstající bez podpory a péče své rodiny
- v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti
- služba může být poskytnuta rodiči s dítěte
Kontraindikace pro přijetí:
- Mladí lidé hledají pouze levnou formu ubytování
- Nejsou schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby (byty nejsou bezbariérové)
- Závislost na alkoholu, drogách, gambling
- Duševní onemocnění
Věková kategorie:18 – 26 let
Kapacita služby:8 uživatelů
Provozní doba:ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní služby jsou poskytovány v pracovní dny od 8:00 do 14:30 nebo dle dohody
Bezbariérovost služby:ne, služba není poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:ano, 3 300,- Kč / měsíčně (110,- Kč / den)
nezletilé dítě uživatele služby 600 Kč/měsíc, 20 Kč/den

Působnost v lokalitě:Kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby:Služba se zaměřuje především na uživatele z kraje Vysočina. Předpokladem je dobrovolnost při vstupu žadatele a aktivní přístup k řešení vlastní situace. Služba je zpravidla poskytována po dobu 1 roku, v odůvodněných případech je možnost prodloužení.
Podmínky pro neposkytnutí služby:- pro nedostatek kapacity (žadatel je zařazen do seznamu zájemců o přijetí do DPC)
- nesplňuje-li kritéria pro cílovou skupinu
- zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- pokud by chování zájemce z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- zájemce o službu není schopen pobytu z důvodu akutní infekční nemoci
- zájemce o službu neuzavře písemnou smlouvu o poskytování soc. služby
- odmítne podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů a tím tedy služba nemůže shromažďovat a uchovávat žádné informace a proto nemůže být poskytována
- zájemce o službu nesouhlasí s podmínkami poskytování služby
- poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Poslání služby

Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův Brod (dále jen DPC) je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě.

Stručná charakteristika služby:

Dům na půl cesty se nachází v centrální části Havlíčkova Brodu. Tato služba je poskytována od roku 2004. Služby jsou poskytovány v kancelářských prostorech v ulici Beckovského 1882 a dvou bytech 3+1 o celkové kapacitě 8 uživatelů. Délka poskytování služby 1 rok, v odůvodněných případech lze prodloužit (např. studium).

Mezi základní poskytované služby patří:

 • Sociální poradenství
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Výchovné a vzdělávací činnosti
 • Psychologické poradenství
 • Ubytování
 • Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při hledání práce a bydlení
 • Sociální dovednosti
 • Pracovní dovednosti
 • Trénink dovedností
 • Doprovázení