Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Oblastní charita Havlíčkův Brod

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma:evidovaná právnická osoba
IČ:15060233
Bankovní spojení:2767340237/0100 nebo 2106566677/
Statutární zástupce:Bc. Veronika Vašíčková, ředitelka
Telefon / Fax:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz

Poslání organizace

Poskytovat služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Charakteristika organizace

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby matkám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním či sociálním handicapem, dětem, mládeži, rodinám s malými dětmi a služby v oblasti poradenství.

Název / typ službyAdresa
Občanská poradna Havlíčkův Brod / § 37 - Odborné sociální poradenstvíB. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Osobní asistence / § 39 - Osobní asistenceBělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Pečovatelská služba / § 40 - Pečovatelská službaBělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Odlehčovací služby / § 44 - Odlehčovací službyBělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Raná péče / § 54 - Raná péčeHorní 3188, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Azylový dům / § 57 - Azylový důmB. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež / § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládežRubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi / § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiRubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův BrodDETAIL