Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Pečovatelská služba

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 40 - Pečovatelská služba
Adresa:Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Stanislava Holendová
Telefon:777 736 061
Email:
 
Telefon:569 426 070
E-mail:domacipece@charitahb.cz
Forma poskytování:terénní
Primární cílová skupina:CHPS je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného nebo jiného zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Uživateli našich služeb jsou lidé, kteří z důvodů zdravotních, věkových či jiných nejsou již schopni bez pomoci okolí zajistit své životní potřeby v domácím prostředí. Jedná se zejména o osobní hygienu,stravování, úklidové práce v domácnosti, nákupy, pochůzky (např. donáška léků...), vzdělávací a aktivizační služby, zprostředkování kontaktu s okolím. V neposlední řadě je to i pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele.
Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem a osobám s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled.
Věková kategorie:dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita služby:15 uživatelů
Provozní doba:po - pá, od 7:00 - 15:30 hodin
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob, které službu využívají
Úhrada za poskytování služby:ano, dle platného aktuálního ceníku
Působnost v lokalitě:Služba je poskytována v Havlíčkově Brodě a jeho blízkém okolí, do okruhu cca 10 km.
Podmínky pro poskytnutí služby:uživatel je z cílové skupiny a je volná kapacita zařízení
Podmínky pro neposkytnutí služby:stav uživatele vyžaduje umístění do jiného typu zařízení, zájemce spadá do jiného regionu působnosti, požadavek zájemce je takový, že ze strany poskytovatele nemůže být pokryt stávajícím personálem (celodenní péče, náročná fyzická péče), těžké psychické onemocnění uživatele, které by ohrožovalo zdraví pracovníků nebo samotného uživatele, těžká závislost na alkoholu a drogách

Poslání služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele.

Stručná charakteristika služby:

Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod je terénní služba, která je poskytována  v domácím prostředí uživatelů ve městě Havlíčkův Brod a jeho okolních obcích.

Charitní pečovatelská služba je poskytována na profesionální úrovni, nabízí pomoc a podporu uživatelům tak, aby mohli setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí i přes svá zdravotní a sociální omezení.