Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Azylový dům

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 57 - Azylový dům
Adresa:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Lenka Vencová
Telefon:777 736 062
Email:
 
Telefon:569 431 149
E-mail:domov@charitahb.cz
Forma poskytování:pobytová
Primární cílová skupina:1. osoby v krizi – zletilé těhotné ženy a matky s dětmi do 18 let – které se ocitly v krizové sociální situaci (bez bydlení, bez finančních prostředků, které pocházejí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, pro závažné důvody nejsou schopny zabezpečit základní životní potřeby a to zejména v péči o sebe a dítě, domácnost, rozvrat rodiny)
2. oběti domácího násilí (zletilé těhotné ženy, zletilé matky s dětmi do 18 let)
Věková kategorie:Děti kojeneckého věku (do 1 roku),
Děti předškolního věku (1 - 6 let),
Mladší děti (7 – 10 let),
Starší děti (11 – 15 let),
Dorost (16 – 18 let),
Mladí dospělí (19 – 26 let),
Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita služby:18 uživatelů
Provozní doba:nepřetržitý provoz. Úřední dny a přítomnost sociální pracovnice: pondělí - pátek denně od 8,00 do 15,00 hod
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v bariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:uživatelé za službu platí nájemné, jehož výše je odvozena od počtu ubytovaných osob
Působnost v lokalitě:Služba je přednostně poskytována těhotným ženám a matkám s dětmi s trvalým pobytem v okrese Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina, popř. z celé České republiky.
Oblast působnosti našeho zařízení: obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod a okolí, kraj Vysočina.
Podmínky pro poskytnutí služby:uživatelka je z cílové skupiny, je volná kapacita zařízení
Podmínky pro neposkytnutí služby:- ženám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
- ženám, které nesplňují kritéria cílové skupiny
- ženám, které odmítají uzavřít Smlouvu o poskytování služby
- ženám, které nesouhlasí s dodržováním pravidel poskytování
- ženám, které nemají v péči žádné dítě, žijí samostatně
- z důvodu plné kapacity (žena je poté vedena v evidenci uchazeček)
- z důvodů, pro které byly klientky pro své chování narušující soužití v zařízení vyloučeny, z důvodu neuhrazeného dlužného nájemného z předchozího pobytu, a trvá stanovená doba (v rozmezí 6 měsíců), v níž nemohou žádat o opětovné poskytnutí služby

Poslání služby

Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod je pobytová služba, jejímž posláním je poskytovat zázemí těhotným ženám a matkám s dětmi v situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny samy řešit a podporovat je při začlenění do běžného života.

Stručná charakteristika služby:

Charitní domov pro matky s dětmi je pobytová služba, která poskytuje zázemí na přechodnou dobu matkám s dětmi, těhotným ženám v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení (dle § 57, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Služba zahrnuje poskytování ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí

Základní poskytované činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb.:

  • pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
  • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • umožnit celkovou hygienu těla a péči o svou osobu
  • vytvořit podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek