Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Osobní asistence

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 39 - Osobní asistence
Adresa:Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Jana Zelenková
Telefon:
Email:
 
Telefon:569 426 070, 777 736 046
E-mail:asistence@charitahb.cz
Forma poskytování:terénní
Primární cílová skupina:osoby s kombinovaným postižením,
senioři,
osoby s tělesným postižením
Věková kategorie:mladší děti (7 –10 let),
starší děti (11 – 15 let),
dorost (16 – 18 let),
mladí dospělí (19 – 26 let),
dospělí (27 – 64 let),
mladší senioři (65 – 80 let),
starší senioři (nad 80 let)
Kapacita služby:25 uživatelů
Provozní doba:služba je poskytována nepřetržitě - vždy dle dohody s uživatelem
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob, které službu využívají
Úhrada za poskytování služby:ano, dle platného aktuálního sazebníku
Působnost v lokalitě:Přímé služby uživatelům jsou poskytovány v jejich domácím prostředí, případně v prostředí, které si uživatel sám určí, a to v těchto obcích a jejich okolí: Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Chotěboř.
Podmínky pro poskytnutí služby:Služba osobní asistence může být poskytována pouze na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem. Zájemce o službu vyjádří své požadavky na službu, vedoucí zařízení udělá nabídku a společně obě strany zkonzultují, zda bude služba vyhovující a účelná. Podrobné podmínky se domlouvají při podpisu smlouvy. Po společné dohodě zájemce o službu a vedoucí zařízení stanovené podmínky ve smlouvě stvrdí svými podpisy. Zájemce se stává uživatelem služby osobní asistence a dochází ke společnému plánování a naplňování služby. Smlouvu s uživateli sepisuje vždy vedoucí zařízení.

Kritéria pro poskytnutí služby:
- o přijímání služeb osobní asistence rozhoduje sám uživatel bez mezičlánků (lékaře, sociálního referátu apod.)
- uživatel patří do cílové skupiny poskytované služby
- věková kategorie od 7 let – „x“ let
- služba je poskytována v regionu působnosti OCH HB
Podmínky pro neposkytnutí služby:- závislost uživatele na alkoholu a jiných návykových látkách
- zdravotní stav uživatele je takový, že mu již nedostačuje tato forma služby – náhlé zhoršení zdravotního stavu, nutnost ústavní péče, hospitalizace
- poskytovatel není schopen zajistit službu o kterou uživatel žádá
- poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby o kterou uživatel žádá

Poslání služby

Posláním Centra osobní asistence Havlíčkův Brod je pomáhat osobám se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Stručná charakteristika služby:

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje