Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Oblastní charita Havlíčkův Brod » Občanská poradna Havlíčkův Brod

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Občanská poradna Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 37 - Odborné sociální poradenství
Adresa:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Vendula Prokšová DiS.
Telefon:569 425 630, 777 736 048
Email:poradna@charitahb.cz
 
Telefon:731 604 742 - kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou a Humpolec
E-mail:poradna@charitahb.cz
Forma poskytování:ambulantní
Primární cílová skupina:Cílovou skupinou Občanské poradny Havlíčkův Brod (dále jen OP HB) jsou osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci, neznají svá práva a povinnosti, díle osoby hledající informace, rady pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv a dále osoby, které se neorientují ve své situaci.
Věková kategorie:Služba je poskytována všem uživatelům od 16 let.
Kapacita služby:maximální okamžitá kapacita služby jsou 2 klienti (1 osobně a 1 telefonicky nebo e-mailem)
Provozní doba:Po 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Út 9:00-11:00 / 12:00-14:00
St 8:00-12:00 / 13:00-17:00
Čt 9:00-11:00 / 12:00-14:00

Kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou: lichý týden v úterý 9:00-12:00, Humpolec: sudý týden v úterý 9:00-11:00/12:0
Bezbariérovost služby:prostory poradny jsou bariérové, pracovníci poradny však mohou asistovat při vstupu těm uživatelům, kterým brání fyzické bariéry
Úhrada za poskytování služby:služba je poskytována zdarma
Působnost v lokalitě:Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Humpolec
Podmínky pro poskytnutí služby:Uživatel je z cílové skupiny a je volná kapacita služby.
Podmínky pro neposkytnutí služby:Pokud poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby a neposkytuje službu, o kterou osoba žádá (OP neprovádí: výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech, nezastupuje u soudu a nepůjčuje finanční prostředky ani nezajišťuje ubytování). Služba může být dále přerušena pokud uživatel jeví známky vlivu alkoholu nebo omamných látek, chová se hrubě, agresivně, uráží pracovníky poradny nebo jiné uživatele, opakovaně nedodrží dohodu, jež uzavřel s poradcem o dalším postupu v řešení své tíživé situace.

Poslání služby

Posláním Občanské poradny Havlíčkův Brod je poskytovat informace, rady a pomoc lidem, kteří u uživatelů nacházejících se v nepříznivé sociální situaci povedou ke zlepšení jejich situace a zvýšení jejich samostatnosti. 

Stručná charakteristika služby:

Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Služba poradny je poskytována formou poradenského rozhovoru. Na základě rozhovoru zjišťuje poradce situaci uživatele, jaké jsou jeho cíle (čeho chce dosáhnout, co změnit), pak poradce předkládá možnosti řešení situace uživatele a je jen na něm, jaké řešení si zvolí, jakým způsobem bude dále jednat. Od poradce se dozví, jaké může mít jeho volba důsledky. V případě potřeby poradce také pomáhá se sepsáním písemností a podání, s vyplňováním formulářů.

Pracovníci poradny nejsou právníci, ale sociální pracovníci s min. vyšším odborným vzděláním, proškoleni v různých oblastech práva. Podávají informace vycházející z příslušné právní úpravy a dalších předpisů. Mohou lidem podat vysvětlení a lidštější přeformulování předpisů a jiných dokumentů, které souvisí s jejich situací.

Poradna poskytuje lidem poradenství v různých oblastech, mimo jiné rodinných a  mezilidských vztahů, sociálních dávek, oblasti pracovně-právní, bydlení, občansko-právní problematiky, právního systému a právní ochrany, dluhové problematiky, ochrany spotřebitele, lidských práv.