Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Raná péče

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 54 - Raná péče
Adresa:Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:PhDr. Irena Salaquardová
Telefon:777 741 449
Email:
 
Telefon:569 421 063
E-mail:ranapece@charitahb.cz
Forma poskytování:terénní, ambulantní
Primární cílová skupina:Služba Střediska rané péče Havlíčkův Brod je určena úplným a neúplným rodinám pečujícím o děti od narození do 7 let věku se zdravotním postižením, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, se sluchovým a zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra, nebo jejichž vývoj je v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ohrožen (předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, úrazy, nemoc). Rodinou se rozumí rodiče, dítě, sourozenci, pěstouni, popřípadě pečující osoba. Rodina musí být schopna komunikovat v češtině.
Věková kategorie:Raná péče je poskytována rodinám dětí do 7 let věku.
Kapacita služby:50 uživatelských rodin - ambulantní služba: okamžitá kapacita - 3 uživatelé, terénní služba: okamžitá kapacita - 3 uživatelé..
Provozní doba:Ambulantní:
čt 8:00-14:30
Ostatní dny je třeba se telefonicky objednat.

Terénní:
Po 8:00-16:00
Út 8:00-16:00
St 8:00-16:00
Čt 8:00-16:00
Pá 8:00-16:00
Bezbariérovost služby:Služba je poskytována v bezbariérových prostorech
Úhrada za poskytování služby:Služba je poskytována zdarma.
Působnost v lokalitě:Kraj Vysočina (vymezená správními obvody obcí s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Humpolec, Žďár nad Sázavou, Pacov).
Podmínky pro poskytnutí služby:- věk – raná péče je určena rodinám dětí od narození do 7 let věku.
- rodinám dětí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným), se smyslovým postižením (sluchovým, zrakovým), s poruchou autistického spektra, nebo jejichž vývoj je v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ohrožen (předčasný porod, nerovnoměrný či opožděný vývoj, úrazy, nemoc).
- trvalé bydliště na území ČR.
- za rodinou se dojíždí v regionu působnosti Střediska rané péče Havlíčkův Brod (Havlíčkobrodsko, Chotěbořsko, Humpolecko, Pelhřimovsko, Ledečsko, Světelsko, Žďársko, Pacovsko, Jihlavsko).
- rodina je schopna komunikovat v češtině.
Podmínky pro neposkytnutí služby:- neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá.
- nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
- nesplnění rozhodujících kritérií vztahující se ke stanovené
cílové skupině (věk dítěte nad 7 let, není trvalé bydliště na
území ČR, rodina nežije v regionu působnosti Střediska rané péče, rodina není schopna komunikovat v češtině).
- uživateli je již poskytován stejný typ služeb jiným zařízením.

Poslání služby

Posláním Střediska rané péče Havlíčkův Brod je naučit rodiny dětí ohrožených ve zdravém vývoji nebo se zdravotním postižením pracovat s dítětem do 7 let věku tak, aby se rozvíjely jeho schopnosti a dovednosti, snížil se negativní dopad postižení dítěte na život rodiny. Službu poskytujeme rodinám s bydlištěm na území kraje Vysočina, v domácím prostředí rodiny či v sídle střediska.

 

Stručná charakteristika služby:

Raná péče je sociální služba orientovaná na celou rodinu dítěte raného věku, které je ohrožené ve zdravém vývoji nebo zdravotně postižené (dle zákona č.108/2006 o sociálních službách §54 -  služba sociální prevence).

Raná péče začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí dovršením 7 let věku dítěte nebo pominutím nepříznivé sociální situace rodiny.