Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Oblastní charita Havlíčkův Brod » Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Jana Mieslerová
Telefon:737 223 898
Email:
 
Telefon:561 110 044
E-mail:ban@charitahb.cz
Forma poskytování:ambulantní
Primární cílová skupina:Děti a mládež ve věku 6-26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy.
Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež tvoří dospívající v Havl. Brodě ve věku od 10 do 20 let, kteří prožívají nepříznivé sociální situace, mají omezující životní podmínky, nebo se pro svůj životní styl dostávají do konfliktu se společností.
Jedná se především o ty, kteří dávají přednost pasivními trávení volného času mimo domov.
Věková kategorie:mladší děti (od 10 let),
starší děti (11-15 let),
dorost (16-18 let),
mladí dospělí (19-20 let)
Kapacita služby:50
Provozní doba:Po 13:00-19:00
Út 13:00-19:00
St 13:00-19:00
Čt 13:00-19:00
Pá 13:00-17:00
Bezbariérovost služby:ne
Úhrada za poskytování služby:ne
Působnost v lokalitě:Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby:- uživatel se nachází v nepříznivé sociální situaci
- uživatel má omezující životní podmínky
- uživatel svým věkem patří do cílové skupiny
- uživatel, který se dostává do konfliktu se společností
- uživatel, který je rizikovým způsobem života ohrožený
- uživatel se chová v souladu s pravidly zařízení, se kterými byl seznámen
Podmínky pro neposkytnutí služby:- Zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena (věk, situace či způsob života).
- Službu nemůžeme poskytnout tomu, kdo není schopen domluvit se na průběhu poskytování služby (není schopen domluvit se česky, není ochotný mluvit s pracovníky apod.).

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím v Havl. Brodě, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (např. neshody s rodiči, problémy spojené se školou, konflikty se společností, vrstevnické vztahy…), nebo jsou takovou situací ohroženi.

Stručná charakteristika služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi zvyšujícím se výskytem společensky nežádoucích jevů a jež jsou reálnými či potencionálními nositeli rizikového chování. Jedná se o chráněné místo, kde mohou děti a mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity.

Sociální služby jsou poskytovány na základě nízkoprahovosti, tj. zajištěna maximální dostupnost pro cílovou skupinu (snižování časových, prostorových, psychologických a finančních bariér tj. otevřeno v odpoledních hodinách, v dostupných místech, veškeré soc. služby jsou bezplatné a dobrovolné za strany jejich příjemců, uživatelé musí splňovat minimální pravidla pro využívání služeb).