Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Katalog » Oblastní charita Havlíčkův Brod » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Bc. Jana Dománková
Telefon:569 428 438
Email:
 
Telefon:569 428 438
E-mail:aktivizacnisluzba@charitahb.cz
Forma poskytování:ambulantní (terénní Humpolec a Světlá nad Sázavou)
Primární cílová skupina:- rodiny s nezaopatřenými dětmi, u kterých je ohrožený vývoj v důsledku dopadu nepříznivé sociální situace, kterou nejsou rodiče schopni překonat pouze vlastními silami
- rodiny, které usilují o navrácení dětí z ústavní (náhradní) péče
- rodiče s dětmi předškolního věku (zejména matky s dětmi na mateřské dovolené), širší rodina (prarodiče)
Věková kategorie:Děti kojeneckého věku od narození do 1 roku,
Děti předškolního věku od 1 do 6 let,
Mladší děti od 7 do 10 let,
Starší děti od 11 do 15 let,
Dorost od 16 do 18 let,
Mladí dospělí od 19 do 26 let,
Dospělí od 27 do 64 let,
Mladí senioři od 65 do 80 let
Kapacita služby:Ambulantní - 6 kl., Terénní – 3 kl.
Provozní doba:Po, St, Pá - 14:00-17:00 ambulantní forma služby je poskytována v zařízení v Havlíčkově Brodě
Bezbariérovost služby:ne
Úhrada za poskytování služby:ne
Působnost v lokalitě:Služba v ambulantní formě je poskytována na území města Havlíčkův Brod.
Podmínky pro poskytnutí služby:Uživatel (rodina) patří do cílové skupiny a chce přijímat služby, které je možné dle zákona o sociálních službách poskytovat.
Rodina (alespoň jeden její člen) komunikuje česky.
Podmínky pro neposkytnutí služby:Zájemce nepatří do cílové skupiny, nebo nechce měnit svou aktuální sociální situaci.
Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá.
Zájemci byla v lhůtě kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování sociální služby pro rodiny s dětmi z důvodu porušování pravidle služby.

Poslání služby

Rodinám s dětmi, které jsou zasažené nebo ohrožené nepříznivou sociální situací poskytovat odbornou pomoc a podporu.

Stručná charakteristika služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny zejména rodinám, které se potýkají s různými obtížnými situacemi, jejichž neřešení má (může mít) nepříznivý dopad na zdravý vývoj nezaopatřených dětí. V ambulantní formě služby přichází rodina do zařízení, kde ve spolupráci se sociální pracovnicí hledají možnosti řešení svých situací a to prostřednictvím různých aktivit, které vymezuje zákon o sociálních službách. Služba je poskytována zejména na principu aktivní účasti rodiny, uplatňovaného zájmu dítěte s individuálním přístupem ke konkrétní rodině.

V terénní formě jsou služby poskytovány v přirozeném prostředí rodiny.  

Služba bývá zprostředkována oddělením sociálně právní ochrany dětí nebo jinou sociální službou, případně může být vyhledána samotnou rodinou (bez zprostředkovatele).