Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Odlehčovací služby

Poskytovatel
Název:Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo:B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 426 070
E-mail:sekretariat@charitahb.cz
Web:www.hb.charita.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 44 - Odlehčovací služby
Adresa:Bělohradská 1128, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Mgr. Jana Zelenková
Telefon:
Email:
 
Telefon:569 426 070, 731 646 900
E-mail:hospicovapece@charitahb.cz
Forma poskytování:terénní
Primární cílová skupina:a) Osoby s chronickým onemocněním
b) Osoby v krizi (služby jsou poskytovány osobám, které se ocitly v krizové situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí).
Domácí hospicová péče je určena těžce nevyléčitelně nemocnému v jeho posledních dnech a týdnech života.
Rodina, příbuzní pacienta a další klíčové osoby jsou zahrnuti do služby poskytování péče na jedné straně jako spolupracovníci, kteří mají v poslední části pacientova života nezastupitelnou úlohu, na druhé straně jako objekt péče, protože jsou blízkostí smrti pacienta více či méně zasaženi
Blízké osoby pacienta, který je již po smrti.
Široká odborná i laická veřejnost.
Věková kategorie:bez omezení věku
Kapacita služby:2 uživatelé
Provozní doba:Nepřetržitě
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob, které službu využívají
Úhrada za poskytování služby:ano – dle platného aktuálního ceníku odlehčovací služby domácí hospicové péče
Působnost v lokalitě:Přímé služby uživatelům jsou poskytovány v jejich domácím prostředí, případně v prostředí, které si uživatel sám určí, a to v těchto obcích a jejich okolí: Havlíčkův Brod, Humpolec, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Chotěboř, Přibyslav.
Podmínky pro poskytnutí služby:- Uživatel se nachází v terminálním stadiu života
- Ochota rodiny spolupracovat a pečovat o nemocného – hospicová péče je pouze pomocí a podporou péče
- Odlehčovací služba je poskytována pouze na základě písemně sepsané smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem služby
- Služba je poskytována v regionu působnosti OCH HB.
Podmínky pro neposkytnutí služby:- Uživatel nesplňuje kritéria pro poskytnutí služby
- poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
- neochota rodiny pečovat o nemocného a spolupracovat s personálem poskytovatele

Poslání služby

Posláním Domácí hospicové péče je zachovat kvalitu života nemocným v terminální fázi života. Umožnit jim důstojně umírat v domácím prostředí v okruhu svých blízkých. Dále doprovázení pozůstalých v těžkém období truchlení, pomoc při zařizování potřebných záležitostí týkajících se rozloučení se zemřelým a podpora v návratu do běžného života.

Stručná charakteristika služby:

Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dní a týdnů života nemocného v domácím prostředí. Vychází z potřeb nemocného a jeho rodiny. Kombinuje v sobě péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.