Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Osoby se smyslovým postižením - Katalog sociálních služeb

Osoby se smyslovým postižením - Katalog sociálních služeb

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.
Sociální poradenství - základní a odborné, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Poskytovatel
Název:Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.
Sídlo:Vrchlického 57, 58647 Jihlava
Telefon:568 841 034, 732 702 777
E-mail:szdptr@volny.cz
Web:www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 37 - Odborné sociální poradenství
Adresa:Dobrovského 2915, 58001 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Mgr. Ilona Venzhöferová
Telefon:569 427 614
Email:czphbrod@volny.cz
 
Telefon:569 427 614
E-mail:czphbrod@volny.cz
Forma poskytování:ambulantní, telefonicky, elektronicky, terénní
Primární cílová skupina:senioři
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby s duševním onemocněním
osoby s interním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
rodiče dětí se zdravotním postižením
Věková kategorie:neomezená
Kapacita služby:u poradenství neomezená, v půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek může dojít k odmítnutí z kapacitních důvodů – předán
Provozní doba:po, st - 8:00 - 12:00 / 13:00 – 17:00, út, čt - 8:00 – 12:00 / 13:00 – 14:30, pá - 8:00 – 11:30, Úterý dopoledne, pátek - kontaktní práce, objednaní klienti
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:Základní a odborné poradenství je bezplatné, půjčovna rehabilitačních pomůcek se řídí platným ceníkem, který je součástí půjčovního řádu.
Působnost v lokalitě:Havlíčkobrodský okres, kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby:Spádovost bydliště, cílová skupina, porozumění a souhlas uživatele s nabízenou službou, souhlas uživatele s poskytnutím osobních dat nezbytných pro poskytnutí konkrétní služby.
Podmínky pro neposkytnutí služby:Neposkytujeme sociální službu (komerčních záležitostí, obchodního a trestního práva, daňového a finančního poradenství ),o kterou žadatel žádá, nedostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (u poradenství nepředpokládáme, že by mohlo z tohoto důvodu dojít k odmítnutí, v půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek může dojít k odmítnutí z kapacitních důvodů – předán kontakt na jiného poskytovatele), uživatel nesouhlasí s nabízenou službou a dalšími podmínkami, uživatel opakovaně porušil ústní nebo písemnou dohodu o poskytnutí služby, nevhodné nebo agresivní chování uživatele.

Poslání služby: (Cíle služby)

Cíl 1: Poradenství, podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám, blízkým a seniorům zvládat obtížnou sociální (životní) situaci

Cíl 2: Poskytovat informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele o subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby

Cíl  3: Co nejvíce přispět k nezávislosti a soběstačnosti uživatele zapůjčením kompenzační či rehabilitační pomůcky

Cíl 4: Zlepšit dostupnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením v kraji Vysočina prostřednictvím osobních návštěv v přirozeném domácím prostředí uskutečněných na základě telefonické žádosti uživatele

Stručná charakteristika služby:

Registrovaná poskytovaná služba dle zák. č.108/2006 Sb. Sociální poradenství zahrnuje základní a odborné sociální poradenství – její součástí je půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Zásady poskytované služby:

 • profesionalita
 • bezplatnost, anonymita
 • důstojnost a diskrétnost
 • respektování potřeb
 • nezávislost služby

Přehled činností:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytování informací o jiných NNO, o pořádaných aktivitách – výstavy KP

b) sociálně terapeutické činnosti – informace o sociálních dávkách, příspěvcích, o možnosti získání či zapůjčení kompenzační pomůcky, skupinové poradenství, možnost zajištění právnických služeb právníkem

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – sepsání žádostí, vyplnění formulářů, objednání případně doprovod při vyřizování osobních záležitostí

Doplňující fakultativní činnost: drobný prodej baterií a příslušenství ke sluchadlům.

Způsob poskytování služby:

 • ambulantní - osobně v sídle poradny
 • telefonický - telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle
 • elektronický - e-mailem
 • terénní - návštěvou sociálního pracovníka v domácím prostředí, klienta na základě předchozí domluvy (telefonem, e-mailem).


Kolpingovo dílo ČR, z. s.
Adiktologická ambulance Kolping, Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Kolpingovo dílo ČR, z. s.
Sídlo:náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:566 585 010
E-mail:kolping@kolping.cz
Web:www.kolping.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 37 - Odborné sociální poradenství
Adresa:Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Bc. Martina Krištofová Sobiharová
Telefon:774991624
Email:martina.kristofova@kolping.cz
 
Kontaktní osoba:Bc. Martina Krištofová Sobiharová
Telefon:774991624
Email:martina.kristofova@kolping.cz
 
Forma poskytování:ambulantní
Primární cílová skupina:Lidé, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti. Jejich rodiče a blízcí.
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:pondělí: 15:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 16:00
středa: 08:00 - 18:00
čtvrtek: 08:00 - 17:00
pátek: 08:00 - 14:00

Pro využití služeb Adiktologické ambulance je potřeba se objednat.
A to buď telefonicky, nebo e-mailem.
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:Služby jsou poskytovány bezplatně.
Působnost v lokalitě:Služba je poskytována na území celého okresu Havlíčkův Brod.
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti.

Cíle služby:

 • Klient je zdravotně, psychologicky a sociálně stabilizován

 • Klient žije spokojenějším a plnohodnotnějším způsobem života

 • Je posílený rodinný systém

 • Jsou posíleny psychosociálních schopností a dovedností

 • Klient přebírá větší zodpovědnost za svůj život

 • Klient zvládá efektivně selhání a obtížné situace

 • Klient dobře zvládá období po léčbě

 • Služba je odborné i široké veřejnosti známá

   

  Cílová skupina:

  Služby jsou určeny lidem, kteří se potýkají:

 • s užíváním alkoholu, tabáku

 •  s užíváním dalších návykových látek (pervitin, heroin, subutex…)

 • s gamblerstvím (sázení, automaty, poker…)

 • se závislostí na jídle

 • se závislostí na PC

 • s jinou formou závislosti

 • s nějakou formou závislosti u svého blízkého

   

  Může jít o osoby:

 • experimentující

 • uživatele s cílem abstinovat

 • které se snaží zbavit závislosti

 • absolventi léčby závislosti

   

  Služba není určena pro:

 • osoby bez závislostního problému

 • osoby, s nimiž se na základě handicapu či jazykové bariéry není možná komunikace

 • osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce.

   
  Zásady Adiktologické ambulance:

  Skutečná pomoc – společná práce je zaměřena na příčiny závislosti, nejenom na důsledky. Usilujeme o opravdové a dlouhodobé zlepšení situace klienta.

  Pracujeme s lidským příběhem - každý člověk a každý jednotlivý životní příběh je pro nás unikátní a jedinečný.

  Odbornost – tématem závislostí a všeho co s ním souvisí, se dlouhodobě věnujeme. Vzděláváme se, máme skvělou odbornou podporu.

  Důvěrnost – informace o pacientech neposkytujeme bez jejich souhlasu (mimo zákonné výjimky)

  Podpora pacienta v odpovědnosti za sebe sama – vnímáme pacienta jako experta na svůj život

  Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva pacienta vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii.

  Co děláme:

   Individuální práce: 

  Klient se schází s adiktologem v ambulanci dle stanoveného plánu, nejčastěji jednou týdně či jednou za 14 dní. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Jedná se o léčbu závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu.

  Skupinová práce:  Skupina abstinujících klientů se schází jednou týdně. Cílem skupinové práce je vzájemná podpora formou sdílení příběhů, vzájemná pomoc v udržení motivace abstinovat.

  V adiktologické ambulanci nejsou pacientům předepisovány žádné léky. 


Kolpingovo dílo ČR, z. s.
Poradna pro gambling Kraje Vysočina

Poskytovatel
Název:Kolpingovo dílo ČR, z. s.
Sídlo:náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:566 585 010
E-mail:kolping@kolping.cz
Web:www.kolping.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 37 - Odborné sociální poradenství
Adresa:Nádražní 397 , 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Mgr. Zdeňka Danhoferová
Telefon:602288420
Email:zdenka.danhoferova@kolping.cz
 
Kontaktní osoba:Mgr. Zdeňka Danhoferová
Telefon:602288420
Email:zdenka.danhoferova@kolping.cz
 
Telefon:601542403
E-mail:poradna@gamblingvysocina.cz
Forma poskytování:ambulantní
Primární cílová skupina:Nelátkové závislosti – osoby závislé na hazardním hraní, sázení, sportovních a kurzových sázkách, tradingu, nakupování, využívání sociálních sítí a médií, hraní počítačových her, pornografii, jídle aj. Pro rodiče a blízké těchto osob.
Věková kategorie:Služba je poskytována od 11 let věku.
Kapacita služby:
Provozní doba:ČT, PÁ 8:00 – 12:00, případně dle domluvy
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:bezplatně
Působnost v lokalitě:pro Kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

Posláním Poradny pro gambling Kraje Vysočina je poskytovat terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají se sázením, gamblingem, hazardem, závislostí na internetu, sociálních sítích či s přemírou využívání elektronických zařízení a dalšími nelátkovými závislostmi v kraji Vysočina. Podporujeme klienta na cestě od závislosti k abstinenci, v rozvoji vlastních kompetencí a zodpovědnosti, podporujeme obnovu rodinných vztahů. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám.

Poskytujeme poradenské a terapeutické služby, individuální i rodinné konzultace. Věnujeme se základnímu poradenství souvisejícímu s dluhy, podporujeme obnovu blízkých rodinných vztahů, věnujeme se prevenci relapsu. Poradenství a podpora je poskytována také rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Nejčastější frekvence konzultací je 2-4x měsíčně. Konzultace trvá 45 minut.Muži a ženy, o. p. s.
Osobní asistence

Poskytovatel
Název:Muži a ženy, o. p. s.
Sídlo:Zípecká 749/2, 250 01 Brandýs nad Labem
Telefon:
E-mail:
Web:www.muziazeny.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 39 - Osobní asistence
Adresa:
 
Kontaktní osoba:Mgr. Stanislava Kolářová
Telefon:+420608913698
Email:kolarova@muziazeny.cz
 
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:


Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Pečovatelská služba

Poskytovatel
Název:Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo:Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 433 757
E-mail:ssmhb@ssmhb.cz
Web:www.ssmhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 40 - Pečovatelská služba
Adresa:Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Bc. Magdalena Kufrova
Telefon:569 420 837
Email:kufrova@ssmhb.cz
 
Kontaktní osoba:Eva Šílová
Telefon:569 426 310
Email:silova@ssmhb.cz
 
Telefon:569 426 310
E-mail:silova@ssmhb.cz
Forma poskytování:terénní, ambulantní
Primární cílová skupina:senioři nebo osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie:
Kapacita služby:340 uživatelů
Provozní doba:po - pá, od 6:30 - 15:00 hodin
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob, které službu využívají, zařízení Sociálních služeb města Havlíčkův Brod jsou - Na Výšině 3241 - bezbariérová, U Kasáren 3504 - částečně bezbariérová
Úhrada za poskytování služby:klient hradí pečovatelskou službu dle platného sazebníku
Působnost v lokalitě:Havlíčkův Brod
Podmínky pro poskytnutí služby:uzavřená smlouva s poskytovatelem
Podmínky pro neposkytnutí služby:žadatel nepatří do cílové skupiny, nedostatečná kapacita služby

Poslání služby:

Seniorům a dospělým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytne pečovatelská služba takový rozsah činností, aby tyto osoby i přes svá omezení mohli žít běžným způsobem ve svém domácím prostředí.

Stručná charakteristika služby:

Pečovatelská služba je osobám poskytována v době, kdy péči nemůže zajistit rodina a v takovém rozsahu, aby mohli uživatelé i přes svá znevýhodnění žít běžný život ve své domácnosti. Služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech klientů, nebo jako služba ambulantní v zařízení Sociálních služeb města Havlíčkův Brod - Na Výšině čp. 3241.


Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Denní stacionář

Poskytovatel
Název:Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo:Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 433 757
E-mail:ssmhb@ssmhb.cz
Web:www.ssmhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 46 - Denní stacionář
Adresa:Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Bc. Magdalena Kufrova
Telefon:569 420 837
Email:kufrova@ssmhb.cz
 
Kontaktní osoba:Miroslava Drahozalová
Telefon:569 426 689
Email:drahozalova@ssmhb.cz
 
Forma poskytování:ambulantní
Primární cílová skupina:senioři nebo osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením
Věková kategorie:dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita služby:20 uživatelů
Provozní doba:po - pá, od 6:30 - 17:00 hodin
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:klient hradí služby dle platného sazebníku
Působnost v lokalitě:Službu poskytujeme zejména občanům Havlíčkova Brodu a zájemcům z okolních obcí.
Podmínky pro poskytnutí služby:uzavřená smlouva s poskytovatelem
Podmínky pro neposkytnutí služby:žadatel nepatří do cílové skupiny, nedostatečná kapacita služby

Poslání služby:

Seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením z Havlíčkova Brodu a okolních obcí, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma, poskytneme v našem zařízení takovou pomoc nebo podporu, aby zvládli péči o sebe, cítili se bezpečně a nebyli osamělí.

Stručná charakteristika služby:          

Služba je poskytována v bezbariérové, přízemní budově, která je vybavena dle potřeb k zajištění kvalitní a bezpečné služby uživatelům. Zájemci mohou využít jednodenní pobyt v zařízení zdarma, kde budou se službou denní stacionář podrobně seznámeni, aby se mohli lépe rozhodnout, zda daný typ sociální služby odpovídá jejich potřebám. Jinak je služba zpoplatněna
a poskytuje se na základě písemné smlouvy.

Zásady poskytované služby

 • Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob; respektujeme volbu uživatelů
 • Plánujeme průběh poskytování sociální služby společně s uživatelem dle jeho aktuálních osobních cílů, potřeb a schopností
 • Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatelů
 • Poskytujeme služby odborně a kvalitně; pracovníky podporujeme v dalším vzdělávání
 • Stížnosti a připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb vnímáme jako podnět pro zvyšování kvality


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - klub HB

Poskytovatel
Název:Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - klub HB
Sídlo:,
Telefon:604 878 378
E-mail:stanapol@seznam.cz
Web:
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:
 
Vedoucí služby:Stanislava Polcarová
Telefon:604 878 378
Email:stanapol@seznam.cz
 
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Vytváří a podílí se na vzniku koncepcí rehabilitačních programů péče o zdravotně postižené děti a mládež v oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální. Organizuje vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy a školení. Dále organizuje pobytové, volno časové a táborové akce, rehabilitační aktivity na podporu jejich integrace.Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Senior Point

Poskytovatel
Název:Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod
Sídlo:Rubešovo náměstí 171, 58001 Havlíčkův Brod
Telefon:724551604
E-mail:ilona.louzecka@seznam.cz
Web:www.oscck.cz/seniorpoint
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:Rubešovo náměstí 171, 58001 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Ilona Loužecká DiS.
Telefon:724 551 604
Email:ilona.louzecka@seznam.cz
 
Kontaktní osoba:Mgr. Jana Kudlová
Telefon:604 284 269
Email:janamilichovska@seznam.cz
 
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:senioři a senioři s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením
Věková kategorie:od 55 let
Kapacita služby:cca 15 uživatelů najednou; při větším počtu lze využít vedlejší divadelní sál
Provozní doba:po a st – 8.00-17.00,
út, čt a pá – 8.00-13.00
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:zdarma
Působnost v lokalitě:Službu poskytujeme zejména občanům Havlíčkova Brodu a zájemcům z okolních obcí.
Podmínky pro poskytnutí služby:služba je poskytnuta všem příchozím
Podmínky pro neposkytnutí služby:Seniorovi pod vlivem alkoholu není dovolen vstup.

Náš Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde:

 • naleznete komplexní informace z oblastí života, které Vás zajímají
 • poskytujeme informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách
 • získáte kontakty na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci a podpory seniorů
 • vám vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace
 • máte k dispozici počítač s přístupem na internet
 • si můžete vyřídit slevovou kartu Senior Pas
 • máte možnost přečíst si časopisy věnované seniorům
 • je pro vás připraveno drobné občerstvení
 • máte možnost popovídat si v přátelském prostředí


Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR Havlíčkův Brod
Sídlo:Sázavská 580, 582 91 Světlá nad Sázavou
Telefon:737 838 247
E-mail:
Web:
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:Sázavská 580, 582 91 Světlá nad Sázavou
 
Vedoucí služby:Dagmar Slepičková
Telefon:
Email:
 
Kontaktní osoba:Lidmila Petrová
Telefon:721 561 987
Email:petrovalidmila@seznam.cz
 
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

Svaz tělesně postižených v ČR je samostatnou nezávislou organizací, která pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů. Svaz tělesně postižených v ČR je občanským sdružením otevřeným všem bez ohledu na politickou příslušnost nebo vyznání. Každý jeho organizační článek se může sdružovat s dalšími organizacemi a iniciativami, pokud jsou jejich cíle a zájmy v souladu se zájmy svazu.Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Havlíčkův Brod
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých oblastní pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:Česká Jablonná 16, 582 22 Přibyslav
Telefon:721 428 931, 778 702 411, 569 48
E-mail:heilandova@sons.cz
Web:www.sons.cz
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:Česká Jablonná 16, 582 22 Přibyslav
 
Vedoucí služby:Marie Heilandová
Telefon:721 428 931, 778 702 411, 569 48
Email:heilandova@sons.cz
 
Kontaktní osoba:Marie Heilandová
Telefon:721 428 931, 778 702 411, 569 48
Email:heilandova@sons.cz
 
Telefon:721 428 931, 778 702 411, 569 482 146
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých je občanské sdružení, které vzniklo v r. 1996 sdružením Unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých ČR. Posláním je sdružovat zrakově postižené občany, hájit jejich oprávněné zájmy, vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou činnost, poskytovat služby - poradenství, vytvářet podmínky pro jejich integraci do společnosti.Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina
Poradna Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina
Sídlo:Skorkov 51, 582 53 Štoky
Telefon:606 957 295
E-mail:snncr.hb@snncr-vysocina.cz
Web:www.snncr-vysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Ivana Kohoutová
Telefon:702 022 536
Email:kohoutova.i@nncr-vysocina.cz
 
Kontaktní osoba:Pavel Jindra
Telefon:734 330 525
Email:
 
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

kontakt lze zrealizovat i přes Centrum pro zdravotně postižené - 569 427 614

Svaz neslyšících a nedoslýchavých je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby a péči všem sluchově postiženým bez rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k jiné organizaci. Jednou z hlavních náplní je poskytování informací sluchově postiženým, kteří trpí z důvodu své vady komunikačními a tím i informačními bariérami.Svaz tělesně postižených ČR - základní organizace Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Svaz tělesně postižených ČR - základní organizace Havlíčkův Brod
Sídlo:Pražská 2781, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:737 377 753
E-mail:
Web:
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:Pražská 2781, 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:František Beránek
Telefon:
Email:
 
Kontaktní osoba:Jaroslava Šmeralová
Telefon:
Email:
 
Telefon:737 377 753
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

Svaz tělesně postižených je nezávislou a samostatnou organizací, která pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů.Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Havlíčkův Brod

Poskytovatel
Název:Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Havlíčkův Brod
Sídlo:Smetanovo náměstí 1880, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:737 373 802
E-mail:
Web:
Služba - kontakty
Typ služby:Související služby
Adresa:Smetanovo náměstí 1880, 580 01 Havlíčkův Brod
 
Vedoucí služby:Pavel Míchal
Telefon:
Email:
 
Kontaktní osoba:Miroslava Majerová
Telefon:774 569 123
Email:
 
Telefon:569 426 096
Forma poskytování:
Primární cílová skupina:
Věková kategorie:
Kapacita služby:
Provozní doba:
Bezbariérovost služby:
Úhrada za poskytování služby:
Působnost v lokalitě:
Podmínky pro poskytnutí služby:
Podmínky pro neposkytnutí služby:

kontakt lze zrealizovat i přes Centrum pro zdravotně postižené - 569 427 614

Tělovýchovná jednota zdravotně postižených provozuje různé druhy sportu. Sporty musí vyhovovat členům organizace. Provozujeme tyto sporty: lehká atletika, turistika, jízda na kole, stolní tenis a různé stolní hry.