Normální velikost písma Zvětšit písmo Vytisknout

Kalendář akcí
Hlavní strana » Osoby se smyslovým postižením » Katalog » Sociální služby města Havlíčkova Brodu - Denní stacionář 

Osoby se smyslovým postižením - Katalog sociálních služeb

Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Denní stacionář

Poskytovatel
Název:Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo:Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon:569 433 757
E-mail:ssmhb@ssmhb.cz
Web:www.ssmhb.cz
Služba - kontakty
Typ služby:§ 46 - Denní stacionář
Adresa:Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby:Bc. Magdalena Kufrova
Telefon:569 420 837
Email:kufrova@ssmhb.cz
 
Kontaktní osoba:Miroslava Drahozalová
Telefon:569 426 689
Email:drahozalova@ssmhb.cz
 
Forma poskytování:ambulantní
Primární cílová skupina:senioři nebo osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením
Věková kategorie:dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita služby:20 uživatelů
Provozní doba:po - pá, od 6:30 - 17:00 hodin
Bezbariérovost služby:služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby:klient hradí služby dle platného sazebníku
Působnost v lokalitě:Službu poskytujeme zejména občanům Havlíčkova Brodu a zájemcům z okolních obcí.
Podmínky pro poskytnutí služby:uzavřená smlouva s poskytovatelem
Podmínky pro neposkytnutí služby:žadatel nepatří do cílové skupiny, nedostatečná kapacita služby

Poslání služby:

Seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením z Havlíčkova Brodu a okolních obcí, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma, poskytneme v našem zařízení takovou pomoc nebo podporu, aby zvládli péči o sebe, cítili se bezpečně a nebyli osamělí.

Stručná charakteristika služby:          

Služba je poskytována v bezbariérové, přízemní budově, která je vybavena dle potřeb k zajištění kvalitní a bezpečné služby uživatelům. Zájemci mohou využít jednodenní pobyt v zařízení zdarma, kde budou se službou denní stacionář podrobně seznámeni, aby se mohli lépe rozhodnout, zda daný typ sociální služby odpovídá jejich potřebám. Jinak je služba zpoplatněna
a poskytuje se na základě písemné smlouvy.

Zásady poskytované služby

  • Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob; respektujeme volbu uživatelů
  • Plánujeme průběh poskytování sociální služby společně s uživatelem dle jeho aktuálních osobních cílů, potřeb a schopností
  • Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatelů
  • Poskytujeme služby odborně a kvalitně; pracovníky podporujeme v dalším vzdělávání
  • Stížnosti a připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb vnímáme jako podnět pro zvyšování kvality